WhatsApp

×

İletişim Bilgileri

Site içi arama

Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Hasar kaydı bir aracın başından geçmiş olan kazalar neticesinde araçta ortaya çıkan hasarların tamamını ifade eder. Bu hasarlar sigorta şirketleri tarafından yaptırılmakta ve kullanıcıya teslim edilmekte olup, aracın görünümünde herhangi bir sorun olmasa dahi mevcut hasar kayıtlara geçmektedir.

Değişen yedek parça ve uygulanan işçilik miktarının karşılığı olarak, sigorta şirketinin ödediği toplam tazminat bedel aracınızın hasar kaydı olarak görünür.

 
 

Hasar Anında Neler Yapılmalıdır?

Öncelikle hiçbir zaman bir hasar durumuyla karşılaşmamanızı dileriz. Ancak, böyle bir durumla karşılaştığınızda; hasar evraklarınızı iletmenizi talep ediyoruz. (212) 668 26 31 numaralı  telefon tuşlayarak Sercan Oto Özel Servisi'ne başvurabilirsiniz. İhbarınız sonucunda dosyanıza acilen atanacak olan eksperlerimiz en kısa zamanda hasar dosyanızla ilgilenecektir.

İhbar Anında Sizden İstenecek Bilgiler:

 • Poliçe numarası
 • Hasar tarihi
 • Tahmini hasar miktarı
 • Sigortalının veya irtibat kurulacak kişinin iletişim bilgisi
 • Oto hasarlarında servis adresi, telefonu ve vergi numarası
 • Tahmini hasarınız 20.000 TL üzeri ise yukarıdakilere ek olarak;
  • Gerçek Kişilerde;
   • Nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan
  • Tüzel Kişiliklerde;
   • Ticaret sicil gazetesi,
   • İmza sirküleri,
   • Vergi levhası,
   • Faaliyet belgesi,
   • İmza yetkilisi/yetkililerin nüfus cüzdan fotokopisi (üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan) talep edilecektir.

Hasar dosyanızı kendiniz takip edecekseniz ihbar sırasında aldığınız hasar dosya numarasını saklayınız. Tüm sorgu ve görüşmelerde gerekli olacaktır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağının Geçerli Olmadığı Haller:

Aşağıdaki durumlarda tutanağın trafik ekipleri tarafından tutulması gerekiyor;

 • Kazaya bir araç karıştıysa (tek taraflı maddi hasarlı trafik kazası ise)
 • Araçlardan biri 18 yaşından küçük biri tarafından kullanılıyorsa
 • Kazaya karışan sürücülerden birinin ehliyeti yoksa veya ehliyeti kullandığı araç cinsi için yeterli değilse
 • Araçlardan en az biri trafik sigortasına sahip değilse
 • Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesi bulunuyorsa
 • Sürücülerde akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri kamu kurum ve kuruluşlarına aitse (Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç)
 • Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmişse
 • Kazada sürücü veya yayalarda ölüm veya yaralanma varsa, kaza tutanağı trafik ekipleri tarafından tutulmalıdır.

Böyle bir durumda hemen polis ya da jandarma kolluk kuvvetleri aranmalı ve araçların yeri değiştirilmeden beklenmelidir. Yukarıdaki durumlardan biri geçerli olduğu halde, kaza tespit tutanağı emniyet güçlerine tutturulmadıysa, en yakın zamanda bölgeyle ilgilenen trafik ekiplerine olay hakkında bilgi verilip rapor hazırlatılmalıdır.

Kaza

A-Kasko Sigortası Hasarları

Çarpma - Çarpılma Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı, zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Aracın hasarlı hali ile olay yerinde çekilmiş fotoğrafı
 • Vergi kimlik numarası
 • IBAN bilgisi

Aracınızın tamirinin şirketimizin anlaşmalı servis ve tamirhanelerinde yapılmasını tercih ettiğiniz takdirde şirketimiz denetimi altındaki bu servislere hiçbir ödeme yapmadan zararınızı giderebileceksiniz.

Araç Çalınması Hasarları

Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe ve makbuz asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname
 • Vergi kimlik numarası
 • IBAN bilgisi
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

Radyo Teyp çalınması halinde, poliçenizdeki radyo teyp için verilmiş sigorta teminatı sona ereceği için yeniden radyo teyp monte etmeniz halinde poliçenize ek teminat eklenmesi için acenteniz ile irtibat kurunuz.

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası

B-Trafik Sigortası (Zorunlu Mali Sorumluluk) Hasarları

 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği)
 • Aracın olay yeri resimleri (kazaya karışmış diğer araçlar ile birlikte)
 • Ruhsat ve ehliyet fotokopisi (talep eden kişinin)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(Talep eden kişinin)
 • Ruhsat ve ehliyet fotokopisi (sigortalımızın)
 • IBAN bilgisi
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No/vergi kimlik no)

C-Değer Kaybı Hasarları

 • Değer kaybı talep beyanı
 • Zarar gören aracın kilometre (KM) bilgisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği) veya Kaza Tespit Tutanağı (KTT)
 • Ruhsat fotokopisi, ehliyet (talep eden kişinin)
 • Aracın olay resimleri (kazaya karışan diğer araçlarla birlikte)
 • IBAN bilgisi
 • Hasar vekaleten takip ediliyorsa; vekaletname örneği, vekilin IBAN bilgisi

Vefat ve Sürekli Sakatlık Talepleri

 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinizin hangi sebepten dolayı olduğuna ilişkin (tedavi, sürekli sakatlık, vefat) beyanınız ve dosyayı takip eden vekil ve/veya şahsa ait vekâletname ile birlikte irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri)
 • Kazaya ilişkin ilgili kurumdan alınmış onaylı kusur durumunu gösterir Kaza Tespit Tutanağı, İfade Tutanakları vs. (Karakol ve/veya Jandarma) kaza zaptı yok ise Bilirkişi Raporu (Savcılık dosyasının onaylı sureti ile ve/veya Mahkemeden ceza davası sonuçlandı ise kusur kabulünü gösteren gerekçeli karar ile) aslı veya aslı gibidir onaylı sureti
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait onaylı alkol raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti
 • Sigortalı araç sürücüsüne ait ehliyet ve ruhsat fotokopileri
 • Onaylı yolcu listesi aslı ve aslı gibidir onaylı sureti ile yolcu bileti fotokopisi
 • Taşıt Kira Sözleşmesi ile güzergahı gösterir Taşımacılık belgesi sureti
 • Yetki belgesi ile Taşıt Kartı sureti
 • IBAN bilgisi
 • Araç sürücüsüne ait ehliyet ve ticari taşıt kullanım belgesi sureti

Ayrıca sigortalı aracın otobüs olması ve talebin Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza veya Taşıyıcı Sorumluluk Poliçelerine istinaden yapılması durumunda,

* Sürekli Sakatlık Talebi için;

 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti
 • Genel Adli Muayene Raporu (Hastaneye girişte tutulan hastaneye geliş sebebini ve kaza dışında daha önceden oluşan herhangi bir sakatlığının olup olmadığını gösterir rapor)
 • Kazadan sonra yapılan tüm tedavilerine ilişkin doktor raporları (Epikriz, var ise ameliyat raporları, hemşire gözlem tabelaları, grafi veya röntgen CD’ye kopyalanmış halleri vb.)
 • Vukuatlı nüfus kayıt aile tablosu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti
 • Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, SGK dökümü gibi), öğrenci ise öğrenim belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber aslı veya aslı gibidir onaylı sureti
 • Sakat kalan kişinin bağlı bulunduğu SGK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı var ise kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığa ilişkin ilgili kurumdan maaş bağlanıp/bağlanmadığı veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı aslı
 • IBAN bilgisi

* Vefat Talebi için;

 • Veraset ilamı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Otopsi/Ölüm raporu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Defin ruhsatı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Vukuatlı nüfus kayıt aile tablosu aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • IBAN bilgisi,
 • Gelir durumunu gösterir belge (maaş bordrosu, SGK dökümü gibi), öğrenci ise öğrenim belgesi, her ikisi de mevcut değil ise bağlı bulunulan muhtarlıktan ilmühaber aslı veya aslı gibidir onaylı sureti,
 • Vefat eden kişinin bağlı bulunduğu SGK, BAĞ-KUR ya da EMEKLİ SANDIĞINA kaydı var ise kaza sonucu meydana gelen sürekli sakatlığa ilişkin ilgili kurumdan maaş bağlanıp/bağlanmadığı veya toplu ödeme yapılıp yapılmadığına dair bilgilendirme yazısı aslı

Yukarıdaki belgeler standart olup, hasarın durum ve özelliğine göre başka evrak talep edilebilir. Ayrıca talebinizi evrak asılları ile Genel Müdürlüğümüze ilettiğinizde dosyanız açılarak tarafınıza bilgi verilecektir.

Not 1: Trafik polisleri kusur durumuna ilişkin bilirkişi tespiti yapamazlar. Sadece savcılığın ataması durumunda yapabilirler bu sebeple bilirkişi raporu bulunması durumunda mahkemenin bilirkişiyi atadığına dair atama kararı ile bilirkişi raporundaki kusur durumunun mahkemece kabul edildiğine dair mahkeme kararının mutlaka olması gerekmektedir.

Not 2: Kazaya ilişkin talep edilen resmi evraklarda vekâleti olmak kaydı ile vekil avukatın aslı gibidir onayı kabul edilmekte olup, özellikle bu hususa dikkat edilmelidir.

Not 3: Tedavi giderlerine ilişkin taleplerin; 25.02.2011 tarih ve 27857 numaralı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kararname Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 58, 59, Geçici 1 ve Geçici 2 maddeleri hükmü gereğince trafik kazasından kaynaklı tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Bu sebeple tedavi gideri ile ilgili talebinizin karşılanamayacağını bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru yapılmasını rica ederiz.

D- Cam Kırılması Sigortası Hasarları

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • Vergi kimlik numarası
 • IBAN bilgisi
 • Sigortalı ruhsat ve ehliyet fotokopisi

E- Ferdi Kaza Hasarları

Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler

Vefat Teminatı İçin Gerekli Belgeler;

 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgah belgesi)
 • Sigortalının vefatı trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri
 • Sigortalının vefatı adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen olay yeri tespit tutanağı, Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli
 • Otopsi/Ölüm tutanağı raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti ( Bazı durumlarda detaylı otopsi yapılması istenebilir böyle bir durum söz konusu ise Adli Tıp tarafından verilen detaylı otopsi sonucu da evrak ile gönderilmelidir.)
 • Defin ruhsatı aslı veya aslı gibidir onaylı sureti
 • Veraset İlamı aslı ya da aslı gibidir onaylı sureti
 • IBAN bilgisi
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)
 • Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı

Maluliyet Teminatı İçin Gerekli Belgeler;

 • Başvuru / Talep Dilekçesi (Talebinize ilişkin beyanınız ve irtibat bilgileri (adres, telefon, e-mail vs.), mağdur ve/veya hak sahiplerinin banka bilgileri ile ikametgâh belgesi)
 • IBAN bilgisi
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti trafik kazası sonucu meydana gelmişse, Trafik Kazası Tespit Tutanağı ve sigortalının sürücü olması halinde Alkol Raporu aslı ya da aslı gibidir onaylı suretleri
 • Sigortalının kalıcı maluliyeti adli makamlara intikal eden bir sebepten dolayı meydana gelmiş ise (cinayet, intihar, sigortalının ölü bulunması, yangın v.s. gibi); Karakol tarafından düzenlenen Olay yeri tespit tutanağı Savcılık soruşturmasına ilişkin tüm soruşturma dosyası ile birlikte ifade tutanakları gönderilmeli
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış özürlülük ölçütü, sınıflandırılması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmeliğe uygun alınmış, sürekli ibaresi ve sakatlık oranını içeren heyet raporu aslı ve/veya ilgili kurum tarafından onaylanmış aslı gibidir sureti
 • Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği aslı. (Nüfus Müdürlüğü’nden tasdikli aslı onaylı bir sureti)
 • Varisin 18 yaşından küçük olması durumunda vasi tayinine ilişkin mahkeme kararı

Yangın

A-Yangın Hasarları

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Hasar talepnamesi
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasar binada meydana geldiyse tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • İşyeri ise vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • IBAN bilgisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3.kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik numarası

B-Dahili Su ve Sel-Su Baskını Hasarları

 • Hasarı anlatan ayrıntılı beyan
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasar gören malların alış faturaları
 • IBAN bilgisi
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar ve vergi levhası
 • Hasara 3.kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi
 • Vergi kimlik nuamarası

C-Hırsızlık Sigortası Hasarları

 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Çalınan malların alış faturaları
 • İşyeri ise tüm mali kayıtlar
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • IBAN bilgisi
 • Vergi kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı 8konut sigortalarında)

D-Fırtına Hasarları

 • Meteoroloji raporu
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarlarla ilgili fotoğraflar
 • IBAN bilgisi
 • Vergi kimlik numarası

Malesef. Yazılımlarımız domaine lisanslı ve dosya teslimi şeklinde olduğundan iade söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle demo sunumlarımızı detaylı olarak inceleyiniz.

Elbette. Tüm yazılımlarımız %100 Google uyumlu ve tüm SEO donanımlarına sahip olduğundan kısa süre içerisinde siteniz Google'da yer almaktadır. Müşterilerimizin en çok övgü ile bahsettiği özelliklerinden biri de SEO daki gücüdür.

Servisimiz otomotiv sektöründe kaporta, boya ve boyasız onarım servisi olarak hizmet vermektedir.

 • 0 (212) 668 26 31

 • 0 (212) 619 38 56

 • info@sercanoto.com.tr

 • ESENTEPE MAHALLESİ SANKO SANAYİ SİTESİ B-2 BLOK NO:61 C-3 BLOK NO:197/199 SULTANGAZİ/İSTANBUL

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı